Thursday, April 27, 2006

أنا دبت و جــزمتى نعلهــا داب
من كتر التدوير ع الاحـــــباب
يا سلملم لو أعتر فى حبيـــــب
ده انا أرقص من كتر الأعجاب
! كدهه ! كدهه ! كدهه

أنـا قلبى مـزيكـه بمفـاتيــح
من لمسـة يغنى لـك تفاريح
مع إنـى مـافـطرتش وجعان
و مـعـذب و مـتـيم و جريح
باتنطط واتعفرت واترقص كدهه
! كدهه ! كدهه ! كدهه

بـيانولا و ألابـنضـه و حــركـات
أطلعى بقى يا نصاص يا فرنكات
أنا عازمك يا حبيبــى لما ألاقيك
على فسحة فى جميــع الطرقات
نتنطط نتعفرت نترقص كدهه
! كدهه ! كدهه ! كدهه